Thư ngỏ gửi các quý khách hàng

Vào những năm đầu của thế kỷ 21, xã hội Việt Nam đã có những bước tiến dài trong lĩnh vực phát triển kinh tế, mở cửa và hội nhập. Tuy nhiên, sự phát triển kinh tế thị trường, sự mở cửa hội nhập, sự giao thoa văn hóa cũng làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội nóng bỏng mà những năm trước đó xã hội chưa từng phải đối mặt. Những giá trị truyền thống ít nhiều mai một, nhưng những giá trị mới chưa ổn định, thậm chí còn trong tình trạng mất định hướng. Thế hệ trẻ ấm no hơn, nhưng cũng chịu nhiều sức ép từ gia đình, nhà trường, xã hội. Giá trị của gia đình ít nhiều có sự lệch lạc. Tình trạng mất phương hướng trong phát triển nhân cách lớp trẻ, sự đổ vỡ của hôn nhân, sự bất đồng trong gia đình, sự khác biệt thế hệ, sự buông lỏng quản lý của gia đình… dẫn tới những hậu quả xã hội thật đáng tiếc.

          Công ty TNHH Tư vấn tâm lý – Đào tạo phát triển Cá nhân & Cộng đồng (Psyconsul co., ltd) ra đời vào ngày 13 tháng 4 năm 2009 trong lúc xã hội Việt Nam đang trong giai đoạn khủng hoảng giá trị. Ra đời với sứ mệnh phục vụ khách hàng với những dịch vụ hữu hiệu, cung cấp cho cá nhân và tổ chức những giải pháp tích cực nhất trong lĩnh vực tư vấn tâm lý, đào tạo phát triển cá nhân và cộng đồng, truyền thông, giáo dục thay đổi hành vi. Công ty Psyconsul lựa chọn con đường đồng hành cùng với mọi cá nhân, tổ chức và xã hội trên con đường phát triển và thịnh vượng.

          Với đội ngũ cán bộ, chuyên gia, cộng tác viên là các chuyên gia tâm lý học, xã hội học, các bác sĩ, các cán bộ truyền thông, các nhà sư phạm có tâm, có đức, có tài, có khát khao đóng góp cho sự phát triển ổn định và tích cực của những GIÁ TRỊ TINH THẦN VIỆT NAM, Công ty Psyconsul đã trở thành địa chỉ tin cậy của hàng vạn cá nhân, gia đình, trường học, doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể.

          Công ty Psyconsul luôn luôn trân trọng những giá trị nền tảng cho sự phát triển, đó là cơ hội được phục vụ Quý khách hàng. Không có khó khăn nào chúng tôi không cam kết vượt qua. Là một doanh nghiệp, nhưng những giá trị nhân văn, thân thiện, trung thực, vì cộng đồng vẫn là những gía trị chúng tôi hằng theo đuổi.

          Rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!

Bác sĩ Hoàng Thúy Hải, TS tâm lý Nguyễn Thị Mùi, chuyên gia TVTL Đinh Đoàn

Chuyên gia TVTL Đinh Đoàn, BS Nguyễn Thị Anh Xuân, MC Thành Văn

Hình ảnh trang website cũ của dinhdoan.net