Tập huấn lồng ghép giới vào các hoạt động kinh doanh của tổ chức iDE

Tổ chức iDE (International Development Enterprises) là một tổ chức phi chính phủ quốc tếhoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ người nghèo ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. iDE có cách tiếp cận đặc biệt, không giúp người nghèo bằng cách “cho không”, mà tư vấn, hỗ trợ, giúp người nghèo tiếp cận các nguồn lực một cách ưu đãi, rồi để chính người dân quyết định mình nên àm gì và không làm gì. Khi họ có nhu cầu, cán bộ iDE tiếp cận để hỗ trợ để người dân sớm đạt được “mơ ước của mình”. Có thể nói iDE là một dạng “doanh nghiệp xã hội”, nên rất chủ động về mặt tài chính trong các hoạt động của mình, nên nó ngày càng phát triển…

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, iDE rất chú trọng đến lĩnh vực giới, bình đẳng giới, nâng cao quyền lực cho phụ nữ, nhất là phụ nữ nghèo. Do đó, lồng ghép giới luôn luôn là “dòng chảy chủ đạo” trong các hoạt động của iDE ở địa phương.

Nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên của mình, cung cấp cho họ những kiến trực chuyên sâu về giới, vai trò giới, lợi ích giới, nhạy cảm giới và bình đẳng giới, iDE đã mời chuyên gia tư vấn và đào tạo Đinh Đoàn (Công ty TNHH Tư vấn tâm lý – Đào tạo phát triển cá nhân và cộng đồng – Hà Nội) trực tiếp làm giản viên cho khóa học: “Lồng ghép giới vào các hoạt động của iDE ở địa phương, nhất là trong dự án WASH (Dự án cung cấp nhà vệ sinh đúng chuẩn và rửa tay bằng xà phòng) của mình.

Khóa tập huấn được tổ chức tại Lăng Cô Beach Resort ( Huế).

Đưa tin: Thu Thảo