Bài thơ

Thơ: Thời gian hai chiều…

Hình 1: Phố phường đông đúc Mệt phố phường, ta trốn về quê, Định tìm lại hương xưa bên gốc rạ, Nông thôn mới, cảnh xưa đã lạ, Ta lại

Xem chi tiết

Bài thơ: Nỗi buồn kẻ chợ

Người quê ra tỉnh đã lâu Hóa dân kẻ chợ, còn đâu nét làng? Tưởng rằng “lá ngọc cành vàng”, Chợt chiều thu lạnh, nhớ sang cội cành.   Tóc

Xem chi tiết