Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả (1)

Làm việc nhóm là một trong những hình thức cộng tác làm việc giữa các thành viên trong nhóm, để cùng nhau giải quyết một vài vấn đề nào đó của nhóm được giao hoặc do các thành viên trong nhóm đề xuất, nhằm đạt đến một mục tiêu chung.

Tính ưu việt của phương pháp làm việc theo nhóm.

  • Rèn luyện tinh thần hợp tác
  • Tạo điều kiện cho tất cả mọi người tham gia.
  • Tăng cường cơ hội học hỏi cho mọi ngwoif từ việc học lẫn nhau.
  • Phát huy tính chủ động, sáng tạo, năng lực tư duy, khả năng nhận xét, đánh giá của nhiều người ( một cây làm chẳng nên non/ ba cây chụm lại nên hòn núi cao; ba người dại hợp lại thành người khôn).
  • Rèn luyện năng lực diễn đạt, trình bày thông tin.

Các yêu cầu khi làm việc theo nhóm:

Khi làm việc nhóm có 5 yếu tố quan trọng các thành viên trong nhóm cần đạt:

  1. Sự phụ thuộc lẫn nhau một cách tích cực (cùng bơi và cùng chìm với nhau).
  2. Sự tiếp xúc trực tiếp thúc đẩy sự hợp tác (giúp đỡ nhau học tập, ủng hộ những thành công và cố gắng của nhau).
  3. Trách nhiệm với tư cách “tôi” và với tư cách “chúng ta” (mỗi thành viên phấn đấu cho mình và cho tập thể của mình).
  4. Các kĩ năng trong một nhóm nhỏ và giữa hai người với nhau (giao lưu, tin tưởng, có sự nhất trí về đường hướng cùng nhau quyết định và giải quyết những mâu thuẫn).
  5. Quá trình thành lập nhóm (cho biết một nhóm có chức năng gì và làm thế nào để thực hiện chức năng đó).

Các bước khi thực hiện hoạt động nhóm:

– Bước1: Xác định mục tiêu.

– Bước 2: Vạch ra các bước tiến hành, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và dự kiến thời gian.

– Bước 3: Thực hiện nhiệm vụ cá nhân, thảo luận nhóm và thống nhất quan điểm

– Bước 4: Trình bày kết quả

– Kiểm tra và đánh giá các bước

Một số hình thức tổ chức xây dựng nhóm:

Hình thức chia nhóm:

– Chia nhóm theo số thứ tự trong danh sách, theo vần chữ cái, theo dãy bàn, theo màu sắc mà giáo viên phát cho học viên, theo sự ưa thích chọn lựa của các học viên …

– Cách bố trí chỗ ngồi: Chúng ta có nhiều cách bố trí tùy thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất và mục tiêu thảo luận.

– Số lượng các thành viên trong mỗi nhóm: Theo nghiên cứu của các nhà giáo dục, để nhóm nhỏ (nhóm học tập) làm việc hiệu quả, mỗi nhóm nên có từ 4 đến 6 thành viên.

Phân công vai trò giữa các thành viên:

– Phân công vai trò cho từng thành viên trong nhóm: trưởng nhóm, thư ký…

– Nhóm trưởng giao nhiệm vụ rõ ràng cho các thành viên trong nhóm, có ấn định thời gian thảo luận.

– Nhóm trưởng thường xuyên kiểm tra hoạt động của các thành viên trong nhóm để điều chỉnh việc thảo luận đi đúng hướng.

Một số lưu ý để hoạt động nhóm có hiệu quả:

– Yêu cầu tuân thủ lịch trình

– Cởi mở tiếp thu ý tưởng mới

– Chủ động lắng nghe

– Làm dịu mâu thuẫn giữa cá nhân, nhóm

– Đặt câu hỏi phù hợp – Khen ngợi.