Kỹ năng làm việc nhóm: 10 vai trò của thủ lĩnh

Người thủ lĩnh của nhóm.    

Người thủ lĩnh cần có các vai trò:

1- Vai trò «nam châm»: thu hút sự chú ý ngay từ khi thực hiện các công đoạn đầu tiên đi «lượm lặt», tìm kiếm và tập hợp nhân sự, cũng như tìm kiếm điều kiện cần thiết khác để có thể kiến tạo được một nhóm nghiên cứu đủ tầm. 

2- Vai trò «điểm tựa»: phải làm cho mỗi thành viên hiểu rằng, thông qua người thủ lĩnh, họ có thể hợp tác với nhóm một cách bền vững, lâu dài và đôi bên cùng có lợi. Mỗi thành viên đều tin vào năng lực chuyên môn và tư cách đạo đức của thủ lĩnh.

3- Vai trò «đèn pha»: có đủ khả năng hướng dẫn, dẫn dắt như một kim chỉ nam về chuyên môn, các mối quan hệ, giao tiếp nghề nghiệp… Với vai trò này, người thủ lĩnh phải giỏi về chuyên môn, luôn làm chủ được các vấn đề, kiến thức liên quan tới các nghiên cứu trong nhóm.

4- Vai trò «nội trợ»: khi cần, người thủ lĩnh sẵn sàng chăm lo tới những chi tiết dù nhỏ nhất trong công việc hằng ngày, cũng như trong một số mặt sinh hoạt của thành viên (nếu có thể).

5- Vai trò «cận vệ»: Mỗi thành viên trong nhóm luôn yên tâm tin rằng, mình luôn có được sự bảo vệ, che chở của thủ lĩnh nếu như mình thực hiện đúng các ý tưởng, kế hoạch đã được thông qua. Nói cách khác, người thủ lĩnh luôn sẵn sàng nhận các trách nhiệm cá nhân thay cho thành viên.

6- Vai trò «nổi lửa»: người thủ lĩnh luôn hun đúc cho mỗi thành viên những mong muốn phấn đấu và cống hiến. Khi ở cạnh, hay khi nghĩ về thủ lĩnh, mỗi thành viên đều cảm thấy khát vọng sống, khát vọng học tập và khát vọng làm việc.

7- Vai trò «chất keo»: trong một tập thể đông người rất dễ xảy ra các va chạm, do vậy người thủ lĩnh phải là tâm điểm xây dựng, bảo vệ sự đoàn kết, thống nhất…

8- Vai trò «hoạt náo viên»: các hoạt động sáng tạo trong nghiên cứu khoa học luôn trầm lặng và căng thẳng, người thủ lĩnh cần biết cách tạo ra không khí tươi vui lành mạnh, như vậy hiệu quả làm việc sẽ tăng, đồng thời không gây sự nhàm chán.

9- Vai trò «ngòi nổ»: tất cả (hoặc hầu hết) các ý tưởng nghiên cứu, các cải cách, cải biên lớn, quan trọng đều phải xuất hiện đầu tiên ở người thủ lĩnh, hoặc người thủ lĩnh khởi động. Tất nhiên phải rất chú trọng kích thích sự sáng tạo của mỗi thành viên. Nói chung người thủ lĩnh phải biết cách tạo ra chất sống và sức sống cho một nhóm.

10- Vai trò «bà đỡ»: đón nhận, triển khai các sản phẩm nghiên cứu, đưa vào ứng dụng hoặc chuyển giao, liên kết, tóm lại cần chăm lo đầu ra….