Hội thảo khoa học tại Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Để nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ cao cấp tại Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (trước đây là học viện Nguyễn Ái Quốc, trường Đảng Nguyễn Ái Quốc), Ban Giám đốc học viện và Ban nữ công của học viện phối hợp tổ chức hội thảo khoa học: “Xây dựng văn hóa ứng xử của nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh”.

Hội thảo thu hút sự tham gia của nhiều nhà khoa học, các cán bộ, giảng viên nữ của Học viện ở tất cả các cơ sở (Hà Nội, Huế, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ…). 

Chuyên gia tư vấn tâm lý Đinh Đoàn đại diện cho Công ty TNHH tư vấn tâm lý – đào tạo phát triển cá nhân và cộng đồng (PSYCONSUL) có bài thuyết trình mở đầu mang tên: “Văn hóa ứng xử nơi làm việc”.

Hội thảo được giám đốc học viện đánh giá là “thành công tốt đẹp”, làm cơ sở để Ban Giám đốc xây dựng và ban hành “Quy tắc ứng xử nơi làm việch của cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học của Học viện CTQG Hồ Chí Minh”.

Đưa tin: Thảo Vân