Những hoạt động mới nhất của Công ty PSYCONSUL

Công ty TNHH Tư vấn tâm lý, đào tạo phát triển cá nhân và cộng đồng (PSYCONSUL CO., LTD) là một doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực tư vấn tâm lý (tham vấn), đào tạo phát triển cá nhân và cộng đồng (đào tạo kỹ năng), truyền thông và cung cấp các loại hình dịch vụ giáo dục khác.

Trong gần 10 năm xây dựng và phát triển, cán bộ của Công ty PSYCONSUL đã tư vấn cho nhiều chục nghìn người, tham gia hàng trăm khóa đào tạo, thực hiện hoặc tham gia thực hiện hàng trăm chương trình truyền thông và giáo dục dưới nhiều hình thức khác nhau.

Định hướng trong thời gian tới của Công ty PSYCONSUL là duy trì  và nâng cao chất lượng các dịch vụ tư vấn, đẩy mạnh liên kết đào tạo, đặc biệt hướng tới các đối tượng là các tổ chức, các doanh nghiệp, triển khai nhiều loại hình dịch vụ giáo dục như tư vấn học đường, tư vấn giáo dục con cái, chẩn đoán, chăm trị những rối nhiều tâm lý của học sinh, chăm sóc, giáo dục học sinh có hoàn cảnh đặc biệt…

Dưới đây là một số hình ảnh các hoạt động của Công ty PSYCONSUL và cá nhân chuyên gia tư vấn – đào tạo Đinh Đoàn, Giám đốc chuyên môn của Công ty:

 

Đinh Thủy (tổng hợp tin)

 

 

 

Quay lại

Dịch vụ khác

Đào tạo giá trị sống

      Những năm gần đây, người ta nói nhiều đến việc dạy kỹ năng sống (life skills) cho trẻ em. Nhiều trường học, nhiều trung tâm đào tạo đã

Trung tâm chuyên biệt Thảo Vân

Trung tâm chuyên biệt THẢO VÂN là đơn vị dịch vụ giáo dục trực thuộc Công ty TNHH Tư vấn tâm lý – Đào tạo phát triển Cá nhân và