Đào tạo kỹ năng cho cán bộ cộng đồng

       Cán bộ cộng đồng là những người làm việc trực tiếp với những người dân ở cơ sở. Đó là những cán bộ xã, thôn, tổ  dân phố, khu dân cư, cán bộ hội phụ nữ, hội nông dân, cán bộ làm công tác truyền thông, cán bộ dự án phát triển xã hội. Là đối tượng rất quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng, tuy nhiên, đa số họ có trình độ học vấn ở mức trung bình. Đặc biệt, họ thiếu kiến thức, kinh nghiệm làm việc với người dân, nên hiệu quả công việc không cao.

      Để góp phần phát triển xã hội, các cán bộ cộng đồng thường được tham gia các khóa học, các lớp tập huấn về kỹ năng làm việc, giúp họ hoàn thành tốt hơn, hiệu quả hơn công việc của mình.

      Các khóa học (tập huấn) cho cán bộ cộng đồng mà chúng tôi đã và đang triển khai trong những năm qua là:

  • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng điều hành thảo luận nhóm, điều hành cuộc họp, giải quyết mâu thuẫn, khủng hoảng trong cộng đồng, kỹ năng dân vận…
  • Kỹ năng xây dựng kế hoạch, xây dựng đề án, dự án, kỹ năng đề xuất ý kiến, xin tài trợ, kỹ năng vận động, kỹ năng thương lượng và huy động vốn, kỹ năng kiểm tra, giám sát hoạt động, kỹ năng quản lý tài chính, thời gian.
  • Kỹ năng tư vấn, tuyên truyền, truyền thông, giáo dục tại cộng đồng…

Liên hệ:

Mr Đinh Đoàn, điện thoại 0913352548, mail: dinhdoantvtl@gmail.com.

Quay lại

Dịch vụ khác

Các khóa học “Làm cha mẹ”

Làm cha mẹ không chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm, hay bản năng của muôn loài như nhiều người vẫn nghĩ. Sinh con đã khó, nuôi nấng, dạy dỗ, giáo

Dịch vụ hỗ trợ cưới hỏi

Yêu nhau là việc của hai người trong cuộc, kết hôn với nhau là vấn đề của pháp luật, phải do UBND các phường, xã nơi hại người sinh sống