Bài học cuộc sống: Hơn và thua…

Ở đời ai cũng con người

Hơn thua, giành giật của đời làm chi.

Một mai hơi thở tắt đi

Ngọc ngà, châu báu … còn gì của ta?

Trăm năm trong cõi Ta bà

Có ai không chết, không già, không đau?

Cuộc đời như giấc chiêm bao,

Càng vơ nhiều thứ, càng đau khổ nhiều.

Phù sinh cũng chỉ bấy nhiêu,

Cái thân như tắt, bóng chiều mây trôi.

Sinh ra làm người ở đời,

Vài chục năm lẻ, cũng về cõi tiên.

Sống sao không lắm ưu phiền,

Thảnh thơi nhẹ bước tới miền cao xanh.

Hình minh họa: Sống đơn giản cho đời thanh thản.