Thơ: Thời gian hai chiều…

Hình 1: Phố phường đông đúc

Mệt phố phường, ta trốn về quê,

Định tìm lại hương xưa bên gốc rạ,

Nông thôn mới, cảnh xưa đã lạ,

Ta lại đi trong giằng xé … hai chiều.

Hình 2: Quê hương chốn thanh bình?

Hình 3: Ta lại đi trong giằng xé hai chiều…