Thơ cho con: Sau ngày cha mẹ thương nhau…

Sau ngày cha mẹ thương nhau
Mẹ sinh một chút gái đầu là con
Giữa đông mưa lạnh, gió dồn
Đón con về giữa bồn chồn lòng cha!

Bao mùa mưa nắng đi qua,
Dòng sông đổi phía, phù sa lở bồi.
Bao nhiêu sướng, khổ trên đời,
Có con, bố đã nên người … đấy con!

Mong cho chân cứng đá mòn
Rộng dài con bước vuông tròn mai sau
Từ ngày cha mẹ thương nhau
Mẹ sinh một chút gái đầu là con.
(Thơ nhặt tặng con gái nhân sinh nhật 7/12)

Người ta bảo: “Con gái là người tình kiếp trước của bố!”

Sau ngày cha mẹ thương nhau

Mẹ sinh một chút gái đầu… là con!