Tâm lý học: Hoạt động và tâm lý

Tâm lý học: Hoạt động và tâm lý

Khái niệm chung về hoạt động .

- Hoạt động là gì ? Có nhiều cách định nghĩa khác nhau về hoạt động:  Thông thường người ta coi hoạt động là sự tiêu hao năng lượng thần kinh và cơ bắp của con người khi tác động vào hiện thực khách quan, nhằm thoã mãn những nhu cầu của mình .

Về phương diện triết học, tâm lý học người ta quan niệm hoạt động là phương thức tồn tại của con người trong thế giới

Hoạt động là mối quan hệ tác động qua lại giữa con người với thế giới(khách thể) để tạo ra sản phẩm cả về thế giới cả về phía con người(chủ thể)

Họat động là phương thức tồn tại của con người thể hiện hai cấp độ

- Cấp độ vi mô: là cấp độ hóat động của cơ thể, các giác quan, các bộ phận tuân theo quy luật sinh học. Nhờ có họat động mà con người tồn tại và phát triển, nhưng họat động ở cấp độ này không phải là đối tượng của tâm lý học.

- Cấp độ vĩ mô: là hoạt động có đối tượng của con người với tư cách là một chủ thể của hoạt động có mục đích. Đây chính là đối tượng nghiên cứu của tâm lý học

Họat động là quá trình con người thực hiện các quan hệ giữa mình với thế giới bên ngoài- thế giới tự nhiên và xã hội giữ mình với người khác, giữa mình với bản thân. Trong quá trình quan hệ đo có hai quá trình diễn ra đồng thời và bổ sung cho nhau, thống nhất với nhau

+ Quá trình thứ nhất là quá trình đối tượng hoá, trong đó chủ thể chuyển năng lực của mình thành sản phẩm của hoạt động hay nói cách khác đi tâm lý của con người(cuả chủ thể) được bộc lộ, được khách quan hoá trong quá trình làm ra sản phẩm

Quá trình này còn gọi là qúa trình “xuất tâm”.

+ Quá trình chủ thể hoá, có nghĩa là khi hoạt động con người chuyển từ phía khách thể vào bản thân mình những quy luật bản chất của thế giới để tạo thành tâm lý,ý thức, nhân cách của bản thân, bằng cách chiếm lĩnh thế giới

Quá trình chủ thế hoá còn gọi là quá trình nhập tâm.

Như vậy là trong quá trình hoạt động, con người vừa tạo ra sản phẩm về phía thế giới, vừa tạo ra tâm lý của mình, hay nói cách khác đi tâm lý nhân cách được bộc lộ và hình thành trong hoạt động.

Những đặc điểm của hoạt động

- Hoạt động bao giờ cũng là hoạt động có đối tượng

- Hoạt động bao giờ cũng có chủ thể

- Hoạt động bao giờ cũng có mục đích

- Hoạt động bao giờ cũng tiến hành theo nguyên tắc gián tiếp. Trong hoạt động con người gián tiếp tác động đến khách thể qua hình ảnh tâm lý ở trong đầu, gián tiếp qua việc sử dụng công cụ lao động và sử dụng phương tiện ngôn ngữ. Như vậy , công cụ tâm lý, ngôn ngữ, công cụ lao động giữ chức năng trung gian giữa chủ thẻ và khách thể, tạo ra tính gián tiếp của hoạt động.

Các loại hoạt động : Có nhiều cách phân loại hoạt động

* Xét về phương diện cá thể ta thấy con người có 4 loại hoạt động cơ bản :

Vui chơi, học tập, lao động và hoạt động xã hội

* Xét về phương diện sản phẩm ( vật chất hay tinh thần) ta có hai loại hoạt động lớn

- Hoạt động thực tiễn: Hướng vào vật thể hay quan hệ tạo ra sản phẩm cật chất là chủ yếu.

- Hoạt động lý luận: diễn ra vơí hình ảnh biểu tượng khái niệm…tạo ra sản phẩm tinh thần.

Ngòai ra còn có cách phân lọai khác chi họat động của con người thành 4 lọai

- Họat động biến đổi

- Họat động nhận thức

- Họat động định hướng giá trị

- Họat động giao tiếp

Cấu trúc của hoạt động .

Chủ nghĩa duy vật hành vi cho rằng hoạt động của con người và động vật có cấu trúc chung là: kích thích – phản ứng (S-R)

Trong tâm lý học có lúc người ta chỉ xét cấu trúc hoạt động bao gồm các thành tố diễn ra ở phía con người : Hoạt động – hành động- thao tác.

Quan điểm của A.N Lêônchiev về cấu trúc vĩ mô của hoạt động bao gồm 6 thành tố và mối quan hệ giữa 6 thành tố này

Khi tiến hành hoạt động về phía chủ thể bao gồm 3 thành tố và mối quan hệ giữa 3 thành tố này là Hoạt động- hành động- thao tác. Ba thành tố này thuộc các đơn vị thao tác ( mặt kỹ thuật ) của hoạt động.

Còn về phía khách thể (Về phía đối tượng của hoạt động) cũng bao gồm 3 thành tố và mối quan hệ của chúng là Động cơ- mục đích- phương tiện. Ba thành tố này tạo nên “nội dung đối tượng “ của hoạt động ( mặt tâm lý)

Có thể khái quát cấu trúc chung của hoạt động như sau:

Dòng các hoạt động

Chủ thể

Khách thể

Hoạt động cụ thể

Động cơ

Hành động

Mục đích

Thao tác

Phương tiện

Sản phẩm

(Còn nữa)

Thứ Hai , Tháng Mười Một 30, 2009 11:17
Tháng 7
30

Đào tạo: Hoàn thành 2 khóa tập huấn cho giáo viên và học sinh tại Hòa Bình 05:26Chiều

Tổ chức AEA (Aide – et – Action) là tổ chức phi chính phủ (NGO) hoạt động ở Việt Nam với chủ trương EDUCATION FOR...

Tháng 7
29

Tình dục học: Thang Kinsey về xu hướng tính dục của con người 06:11Chiều

Thang Kinsey về hành vi tình dục ở con người Tiến sĩ khoa học Alfred Kinsey, Wardell Porneroy và Clyde Martin đã xây dựng thang...

Tháng 7
29

Tình dục học: Những điều bạn nên biết về tình dục qua nghiên cứu của Viện Kinsey (ĐH Indiana) 05:58Chiều

Bạn có biết? 1. Tuổi trung bình lần đầu có quan hệ tình dục (giao hợp đàng hoàng, chứ không phải lớt phớt) ở Mỹ: Nam:...

Tháng 7
26

Tâm lý học ứng dụng: Bả danh lợi con người khó thoát 05:24Chiều

Trừ các bậc thánh nhân, chân tu, còn lại con người bình thường, không ai không màng danh, lợi. Nike Air Max Dames Danh và lợi...

Tháng 7
22

Tin hoạt động: 10 hình ảnh nổi bật về các hoạt động cuối năm 2016 03:11Chiều

1 - Bác sĩ Vũ Minh Phượng và chuyên gia tư vấn tâm lý Đinh Đoàn trong chương trình phát thanh "Cửa sổ Tình yêu" của...

Jan
01

TLH: Các quy luật của tình cảm 12:00AM

Người ta bảo: “Sông sâu còn có kẻ dò/ Lòng người ai dễ mà đo cho tường”, nghĩa là khẳng định “Lòng người” là cái thực sự khó nắm bắt, khó kiểm soát, k...

Jan
01

Một số trò chơi tập thể 12:00AM

Các bạn thân mến! Trò chơi không thể thiếu trong các hoạt động tập thể, sinh hoạt Đoàn - Đội và trong các giờ dạy kỹ năng sống. Xin gợi ý với các bạn ...

Jan
01

Tâm lý học: Bản chất tâm lý người 12:00AM

Bản chất hiện tượng tâm lý: Có nhiều quan niệm khác nhau về bản chất hiện tượng tâm lý người + Quan niệm duy tâm cho rằng tâm lý của con người là do ...

Jan
01

Tâm lý học: Cảm xúc và tình cảm 12:00AM

A. Tình cảm 1. Khái niệm về tình cảm 1.1) Tình cảm là gì Tình cảm là những thái độ thể hiện sự rung cảm của con người đối với sự vật và hiện tượng ...

Jan
01

Chương trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học 12:00AM

Hiện nay Công ty TNHH Tư vấn tâm lý, đào tạo phát triển cá nhân và cộng đồng ( PSYCONSUL CO., LTD) đang triển khai dạy kỹ năng sống cho một số trường ...

 • Chuyên viên Duy Bình

  songhongxanh@yahoo.com

 • Tâm Giao

  tamgiaotrochuyen@yahoo.com.vn

 • Chuyên gia

  chuyenkhonoi_tv@yahoo.com

 • Đinh Đoàn

  dinhdoan_tvtc@yahoo.com

 • Đinh Thuỷ

  dinhthuy_tuvantamly62@yahoo.com


Báo Phụ nữ Thủ đô