Nỗi buồn kẻ chợ

Bài thơ: Nỗi buồn kẻ chợ

Người quê ra tỉnh đã lâu Hóa dân kẻ chợ, còn đâu nét làng? Tưởng rằng “lá ngọc cành vàng”, Chợt chiều thu lạnh, nhớ sang cội cành.   Tóc

Xem chi tiết