Tư vấn cộng đồng

Tư vấn cộng đồng là hình thức tư vấn cho một nhóm người hay một đám đông có những đặc điểm tương đồng, có cùng mối quan tâm về một vấn đề nào đó.

Tư vấn cộng đồng có nhiệm vụ: Nâng cao nhận thức cho nhóm đối tượng về một chủ đề mà họ quan tâm và tư vấn tại chỗ cho người tham gia về những vấn đề riêng của họ.

Đối tượng tham gia tư vấn cộng đồng thường có 2 loại:

1/ Những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương hay đang bị tổn thương về tâm lý, tinh thần: Ví dụ, nhóm phụ nữ bị bạo lực gia đình, nhóm trẻ em gái bị xâm hại tình dục, nhóm phụ nữ chung sống với HIV, nhóm người mẹ đơn thân, nhóm những người đàn ông có vấn đề sinh lý, nhóm trẻ vị thành niên đang tuổi yêu…

2/ Nhóm đông là các cán bộ, nhân viên của một trường học, cơ quan, đơn vị công an, bộ đội, công nhân của một xí nghiệp, thành viên của một tổ chức chính trị, đoàn thể, xã hội như Hội phụ nữ, Hội nông dân, các cán bộ làm công tác dân số, dân vận, các nhân viên bán hàng… Họ có nhu cầu được nâng cao nhận thức về chủ đề nhất định, sau đó họ muốn được trao đổi, chia sẻ về những trường hợp, tình huống cụ thể.

Buổi tư vấn cộng đồng thường có 2 phần: Phần thứ nhất, nhà tư vấn (có nơi gọi là người thuyết trình, diễn giả, báo cáo viên..) trình bày, thuyết giảng về một chủ đề (topic) đã được đăng ký trước. Phần 2 là phần giao lưu, tư vấn tại chỗ cho khán, thính giả.

Trong những năm qua, các cán bộ, chuyên gia tư vấn của công ty PSYCONSUL đã thực hiện hàng trăm buổi tư vấn cộng đồng cho nhiều đối tượng khác nhau.

 

 

Quay lại

Dịch vụ khác

Trung tâm chuyên biệt Thảo Vân

Trung tâm chuyên biệt THẢO VÂN là đơn vị dịch vụ giáo dục trực thuộc Công ty TNHH Tư vấn tâm lý – Đào tạo phát triển Cá nhân và