Đào tạo kỹ năng tư vấn, tham vấn

Tư vấn và tư vấn tâm lý (tham vấn) là một nghề, nên những người tham gia các hoạt động tư vấn, tham vấn phải được đào tạo. Tư vấn không phải là việc “Hỏi và trả lời” như nhiều người nghĩ. Tư vấn cũng không phải là người cán bộ có kiến thức, kinh nghiệm, sẽ dạy dỗ hay khuyên bảo ai đó phải làm thế nào cho đúng, cho phải, còn người được tư vấn thì nghe và làm theo.

Tư vấn là quá trình tương tác giữa cán bộ tư vấn và thân chủ (còn được gọi là khách hàng, nếu hoạt động tư vấn là một dịch vụ), trong đó người cán bộ tư vấn dùng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp của mình cùng trao đổi với khách hàng, để khách hàng thấu hiểu hoàn cảnh của mình, nhận thức được tiềm năng to lớn của bản thân, để rồi lựa chọn những biện pháp phù hợp nhất đối với bản thân, tự xử lý, giải quyết những vướng mắc, khó khăn của chính mình.

Bản chất của hoạt động tư vấn nằm trọng 4 chữ T: tương tác, thấu hiểu, tự lựa chọn và tự quyết định.

Tư vấn có thể là một “chức năng” của một cá nhân, một tổ chức nào đó. Tư vấn cũng có thể là một nghề độc lập. Tư vấn chức năng là việc một người công tác chuyên môn của mình, trong đó có chức năng “tư vấn”, vì dụ cán bộ Hội phụ nữ kiêm chức năng tư vấn cho hội viên của mình về các vấn đề liên quan. Tư vấn như là một nghề, đó là hoạt động chuyên nghiệp, của những người thường làm tư vấn, có cấp phép, có văn phòng và triển khai hoạt động tư vấn của mình như một “nghề nghiệp”, ví dụ: tư vấn tâm lý, tư vấn pháp luật…

Công ty TNHH tư vấn tâm lý – đào tạo phát triển Cá nhân và Cộng đồng thường xuyên phối hợp với các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, đoàn thể … tổ chức các khóa đào tạo về tư vấn và tư vấn tâm lý.

Nội dung của khóa đào tạo bao gồm:

  • Khái niệm tư vấn, tham vấn, bản chất của hoạt động tư vấn, tham vấn.
  • Phân biệt tư vấn, tham vấn với các hoạt động khác như “Giải đáp thắc mắc”, “Cố vấn”, “Trị liệu”.
  • Những nguyên tắc của tư vấn, tham vấn.
  • Các kĩ năng tư vấn, tham vấn.
  • Tiến trình một cuộc (ca) tư vấn.
  • Các hình thức tư vấn, tham vấn.
  • Phẩm chất của một cán bộ tư vấn.

Trong thời gian qua, chúng tôi đã tổ chức thực hiện hàng chục lớp đào tạo cán bộ tư vấn cho các tổ chức (Hội liên hiệp phụ nữ; Hội nông dân; Ban dân vận; Đoàn thanh niên…), các trường học, các đơn vị sản xuất, kinh doanh (Công ty Canon Việt Nam, Công ty Samsung Việt Nam, Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ, Công ty bảo hiểm Generali…) và các dự án phát triển cộng đồng của các tổ chức phi chính phủ (NGO) tại Việt Nam. 

Hãy cùng chúng tôi xây dựng chương trình, lựa chọn nội dung, tổ chức lớp học đào tạo cán bộ tư vấn, tham vấn cho phù hợp với nhu cầu, đối tượng của các bạn.

Liên hệ: Mr Đinh Đoàn (0913352548), Ms Đinh Thảo (0987519254) hoặc gửi mail: dinhdoantvtl@gmail.com.

Hoạt động thực hành đóng vai trong đào tạo cán bộ tư vấn, tham vấn.

Trò chơi trải nghiệm trong lớp đào tạo cán bộ tư vấn, tham vấn.

 

Quay lại

Dịch vụ khác

Trung tâm chuyên biệt Thảo Vân

Trung tâm chuyên biệt THẢO VÂN là đơn vị dịch vụ giáo dục trực thuộc Công ty TNHH Tư vấn tâm lý – Đào tạo phát triển Cá nhân và