Đào tạo: Tập huấn phương pháp dạy kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Dự án Chấm dứt bạo lực đối với trẻ em (EVAC) do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Mỹ tài trợ, được triển khai tại một số nước thuộc Tiểu vùng sông Mê Kông bao gồm: Campuchia, Myanmar, Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc trong thời gian từ tháng 10/2016 đến tháng 9/2020. Tại Việt Nam, phần lớn các hoạt động của Dự án EVAC sẽ được lồng ghép vào Chương trình Vùng của TNTGQTVN tại 4 huyện gồm: Mường Chà và Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên), Văn Chấn và Lục Yên (tỉnh Yên Bái). Mục tiêu chung của Dự án là “Thanh thiếu niên dễ bị tổn thương (độ tuổi 12-24) được chăm sóc và bảo vệ khỏi nạn mua bán người (MBN), bị xâm hại, xao nhãng, bóc lột và những hình thức bạo lực khác thông qua sự hỗ trợ của gia đình và cộng đồng”.

Nhằm trang bị cho trẻ em và thanh thiếu niên những kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước các dạng bạo lực, đồng thời hưởng ứng Chiến dịch Chấm dứt bạo lực thân thể trẻ em trong gia đình và trường học – Cần Bạn, cần Tôi, cần cả Thế giới” do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Quốc tế tại Việt Nam (TNTGVN) cùng với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phát động ngày 22/11/2017 tại Hà Nội, Dự án EVAC hỗ trợ Ban chỉ đạo công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em huyện Lục Yên tổ chức khóa tập huấn TOT phương pháp dạy kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em (XHTE) cho giáo viên nòng cốt của 5 trường THCS tại 5 xã dự án. Sau tập huấn, giáo viên nòng cốt sẽ tổ chức các buổi tập huấn lại cho toàn bộ học sinh ở độ tuổi 12-15 trong trường.

Mục tiêu của khóa tập huấn:

Một là: Xây dựng một nhóm giáo viên nòng cốt tại các trường THCS có đủ kiến thức và kỹ năng tập huấn lại cho trẻ và dẫn dắt, hỗ trợ sinh hoạt CLB trẻ tại trường về chủ đề phòng, chống XHTE.

Hai là: Thực hành thiết kế bài giảng về kỹ năng phòng chống XHTE, tập trung vào phòng, chống bạo lực và xâm hại tình dục, trong đó có sử dụng các phương pháp giảng dạy lấy học sinh làm trung tâm như thảo luận nhóm, động não, sắm vai, lấy ý kiến nhanh…

Ba là: Thực hành giảng về kỹ năng phòng chống XHTE, tập trung vào phòng, chống bạo lực và xâm hại tình dục trẻ em dưới hình thức lồng ghép vào các buổi sinh hoạt hàng tuần và sinh hoạt CLB trẻ trong trường học.

Tham gia khóa tập huấn có: Đại diện của Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Lục Yên, Ban Giám hiệu các trường THCS tại các xã địa bàn Dự án, giáo viên các trường THCS tại các xã địa bàn Dự án, cán bộ Huyện đoàn Lục Yên, cán bộ Phòng LĐTBXH huyện, cán bộ Đoàn thanh niên các xã Dự án, cán bộ Dự án EVAC, cán bộ Chương trình Vùng huyện Lục Yên và chuyên gia Chương trình kỹ thuật Bảo vệ trẻ em.

Giảng viên của khóa tập huấn là chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn, GĐ Công ty TNHH Tư vấn tâm lý – Đào tạo phát triển cá nhân và cộng đồng.

Khóa tập huấn được đánh giá là thành công!

(Thu Thảo đưa tin)