Đào tạo kỹ năng sống cho giáo viên – dự án AEA

Tổ chức AEA (Aide – et – Action) là tổ chức phi chính phủ (NGO) hoạt động ở Việt Nam với chủ trương EDUCATION FOR ALL, đã triển khai nhiều dự án hỗ trợ giáo dục vùng sâu, vùng xa như ở các tỉnh Lào Cai, Hòa Bình…

Trong tháng 5 vừa qua, anh Đinh Đoàn, chuyên gia tư vấn tâm lý và đào tạo của Công ty TNHH Tư vấn tâm lý – Đào tạo phát triển cá nhân và cộng đồng đã thực hiện 2 khóa tập huấn cho giáo viên và học sinh của 3 xã (Vầy Nưa, Đoàn Kết, Tiền Phong) của huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Đây là các xã nằm trong vùng dự án của tổ chức AEA phối hợp với Phòng GD Đà Bắc, Hòa Bình.

Khóa 1, dành cho học sinh tiểu học mang tên: “Đào tạo kỹ năng tổ chức, điều hành, quản lý các hoạt động của câu lạc bộ trẻ em”. Khóa nhọc nhằm đào tạo ra những “thủ lĩnh trẻ em” (children leaders), làm nóng cốt cho các câu lạc bộ trẻ em của 3 xã và 3 trường tiểu học.

Khóa 2 là khóa “Đào tạo giáo viên dạy kỹ năng sống cho trẻ em” dành cho 30 thầy, cô giáo của 3 trường tiểu học. Mục tiêu của khóa học là giúp các thầy cô soạn giáo án, tổ chức hoạt động, lên lớp dạy kỹ năng sống cho học sinh, coi KNS như một môn học chính thức, chứ không chỉ lớt phớt kiểu “dạy lồng ghép” như Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo.

Chuyên gia TVTL Đinh Đoàn, giảng viên lớp đào tạo kỹ năng sống cho tổ chức AEA