Đào tạo giáo viên dạy kỹ năng sống cho Trung tâm giáo dục Ánh Dương – Hải Phòng

Trung tâm giáo dục Ánh Dương (Ánh Dương Edu) – Hải Phòng là đơn vị có kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo tin học, ngoại ngữ, bồi dưỡng văn hóa cho học sinh phổ thông tại các quận, huyện của thành phố Hải Phòng. 

Để mở rộng lĩnh vực hoạt động của mình, đáp ứng nhu cầu về giáo dục kỹ năng sống và giá trị sống cho trẻ em, Ánh Dương Edu đã phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn tâm lý – Đào tạo phát triển cá nhân và cộng đồng (PSYCONSUL CO., LTD) mở lớp đào tạo giáo viên dạy kỹ năng sống.

Ngoài những vấn đề lý thuyết về giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống, khóa học tập trung giúp giáo viên lựa chọn nội dung, soạn giáo án, tổ chức các hoạt động trải nghiệm – thực hành cho học sinh. Đây là bản chất cốt lõi của giáo dục kỹ năng sống – giáo dục thông qua thực hành, thông qua các hoạt động trải nghiệm.

Với phương pháp đào tạo tích cực, lấy người học làm trung tâm, dựa vào kiến thức , kỹ năng đã có của người học, người học được tham gia tích cực, nên khóa học vừa vui, vừa có hiệu quả.

Sau khóa học, Ông Đinh Đoàn, đại diện cho công ty PSYCONSUL và bà Nguyễn Thanh Mai, giám đốc Trung tâm giáo dục Ánh Dương đã phát giấy chứng nhận cho các học viên.