Truyền thông

TLH: Trẻ chậm biết nói

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ NÓI Ở TRẺ: a/ Từ khi sinh ra cho đến 2 tháng tuổi: Biết mấp máy môi rồi đến bập bẹ. Đây là những

Xem chi tiết