Bài thơ: Nỗi buồn kẻ chợ

Người quê ra tỉnh đã lâu

Hóa dân kẻ chợ, còn đâu nét làng?

Tưởng rằng “lá ngọc cành vàng”,

Chợt chiều thu lạnh, nhớ sang cội cành.

 

Tóc xanh chẳng tỏ đã đành,

Người tóc bạc cũng chẳng rành quê cha.

Nghe đâu: Ngày ấy còn bà,

Bảo rằng quê nội như là Xứ Đông!

 

Mịt mù mồ mả cha ông,

Ở đâu, hương khói ai trông bao giờ?

Thời gian trôi nhanh bất ngờ,

Bẵng đi quên cả bến bờ đợi trông!

 

Gốc tích không, quá khứ không.

Người thân chỉ có vợ chồng với nhau, 

Giật mình, gió nổi trên đầu,

Người manh mảnh nhẹ, theo tàu lá bay…